Spoločnosť CentroMet s.r.o., dlhodobo pôsobí na slovenskom trhu. Spoločnosť sa venuje najmä exportnej a importnej činnosti. Špecializujeme sa na komodity, plechy, výrobky z neželezných kovov, zemný plyn a nábytok.