REMIT

V súlade s platnými právnymi predpismi regulujúcimi trh s energiami a najmä Čl. 4. ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT) máme oznamovaciu povinnosť.


Oznámenie:

 

V súčasnosti neexistujú skutočnosti, ktoré by podliehali povinnému zverejneniu v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT)